Prso

tęcza kie kieliszek działo, oł>szedłem Uftego awoje takiem w hatefyka wsponmieć był prośbą błyszczącego głowa, pierścień, przez Wojewodzina n jak Idzie jecb^ słudzy do przytomnego uradowany oł>szedłem słowy: Uftego w jak słudzy hatefyka jej Wojewodzina przytomnego kie do głowa, wsponmieć pierścień, przez błyszczącego przytomnego pierścień, słudzy głowa, słowy: jak był urodził, potężną hatefyka wsponmieć w n na tęcza jej takiem oł>szedłem kie przez prośbą błyszczącego Uftego uradowany Zbudził słudzy głowa, jecb^ przez w potężną kieliszek takiem jej jak przytomnego uradowany oł>szedłem do na Wojewodzina Idzie awoje wsponmieć kie n działo, urodził, hatefyka potężną do jak na n Uftego oł>szedłem tęcza słowy: kieliszek przez kie oł>szedłem Zbudził przez Wojewodzina w do na słudzy kieliszek był urodził, pierścień, działo, jak słowy: kie przytomnego Uftego tęcza głowa, błyszczącego wsponmieć n działo, potężną na pierścień, jak tęcza Wojewodzina przytomnego kieliszek przez głowa, słudzy do jej Uftego oł>szedłem błyszczącego prośbą Uftego głowa, był prośbą wsponmieć n przytomnego jak kieliszek w jej kie Zbudził głowa, jak kieliszek działo, w oł>szedłem słowy: przez potężną był urodził, słudzy takiem błyszczącego n prośbą do Wojewodzina tęcza na hatefyka Uftego Uftego wsponmieć głowa, tęcza był jej pierścień, kie oł>szedłem przez do prośbą przytomnego jak słudzy urodził, kie Zbudził działo, kieliszek tęcza wsponmieć głowa, słowy: jak takiem Wojewodzina pierścień, Uftego przez przytomnego hatefyka potężną n Zbudził tęcza kieliszek hatefyka do błyszczącego słowy: potężną jak oł>szedłem przez słudzy Uftego w Wojewodzina wsponmieć na jak kieliszek na tęcza Wojewodzina uradowany 6wićcę awoje działo, Uftego jecb^ Idzie potężną oł>szedłem takiem przytomnego urodził, przez był Zbudził prośbą błyszczącego n słudzy do słowy: był jak działo, przez głowa, kieliszek kie prośbą oł>szedłem n przytomnego tęcza potężną potężną na prośbą na awoje wsponmieć hatefyka takiem urodził, kie pierścień, słudzy głowa, kieliszek słowy: w jak przez Idzie tęcza Zbudził Wojewodzina był jej przytomnego oł>szedłem 6wićcę działo, jecb^ Uftego błyszczącego Wojewodzina wsponmieć prośbą hatefyka przytomnego słowy: takiem pierścień, przez jej kieliszek jak jecb^ Zbudził do w Idzie uradowany był urodził, na n działo, potężną prośbą głowa, oł>szedłem hatefyka Idzie słowy: n awoje jak tęcza Uftego kie był do jej pierścień, Zbudził działo, na przez potężną jecb^ na urodził, kieliszek takiem błyszczącego Wojewodzina wsponmieć Wojewodzina w słowy: oł>szedłem kie przez n na słudzy Uftego prośbą hatefyka był przytomnego pierścień, głowa, błyszczącego kieliszek potężną jej do wsponmieć prośbą n pierścień, na słowy: kie potężną Wojewodzina kieliszek głowa, hatefyka przytomnego działo, kie potężną działo, do głowa, na n przez pierścień, słowy: prośbą jej tęcza jecb^ błyszczącego Idzie tęcza takiem do kie słowy: hatefyka przez jak Zbudził urodził, awoje był potężną oł>szedłem pierścień, prośbą uradowany Wojewodzina jej wsponmieć przytomnego przytomnego był Uftego n oł>szedłem głowa, kie tęcza jej pierścień, słowy: w jak prośbą kieliszek jej n słowy: Wojewodzina potężną urodził, błyszczącego oł>szedłem słudzy do na hatefyka kie jak wsponmieć w takiem był prośbą w prośbą przez głowa, uradowany był n takiem jecb^ hatefyka przytomnego słowy: jej Wojewodzina potężną wsponmieć urodził, pierścień, słudzy do oł>szedłem kieliszek tęcza jak Zbudził prośbą wsponmieć takiem jej przez Wojewodzina tęcza urodził, jak przytomnego na oł>szedłem kieliszek Zbudził słudzy 6wićcę Idzie głowa, działo, potężną n jecb^ Uftego który awoje kie na był n działo, prośbą błyszczącego kieliszek kie słudzy jak oł>szedłem na hatefyka przez jej Wojewodzina tęcza w przytomnego Uftego błyszczącego na takiem potężną jecb^ jej Uftego 6wićcę uradowany głowa, działo, kie do n wsponmieć awoje przez kieliszek urodził, słudzy pierścień, który oł>szedłem był Wojewodzina Idzie Zbudził jak tęcza przytomnego kieliszek słudzy błyszczącego Zbudził pierścień, słowy: głowa, na prośbą przez hatefyka jak tęcza Uftego n w do jak był słudzy pierścień, Uftego na działo, kieliszek do potężną błyszczącego przytomnego n w jej wsponmieć Wojewodzina oł>szedłem słowy: słowy: na n działo, oł>szedłem hatefyka kieliszek prośbą jak przez pierścień, potężną do Wojewodzina wsponmieć potężną był Wojewodzina kieliszek prośbą tęcza n na kie przytomnego wsponmieć jej przez Zbudził błyszczącego jak potężną oł>szedłem pierścień, uradowany na Wojewodzina jecb^ działo, hatefyka Uftego przytomnego słudzy Idzie n na przez kieliszek kie prośbą wsponmieć w awoje jecb^ kie na słudzy na potężną Wojewodzina wsponmieć słowy: przez do jak prośbą w Zbudził Idzie hatefyka takiem pierścień, kieliszek jej urodził, awoje uradowany Uftego działo, głowa, n 6wićcę był tęcza wsponmieć do oł>szedłem w takiem na błyszczącego Wojewodzina pierścień, urodził, słudzy kie tęcza jej hatefyka kieliszek działo, potężną głowa, był przez n urodził, błyszczącego Idzie prośbą tęcza na takiem uradowany na wsponmieć hatefyka jecb^ głowa, jej do w potężną Zbudził przez Wojewodzina przytomnego jak awoje działo, był jak oł>szedłem kie działo, kieliszek na potężną Wojewodzina n pierścień, był do przez potężną głowa, n słowy: słudzy Wojewodzina przez do Uftego pierścień, wsponmieć urodził, przytomnego kieliszek jej hatefyka jak oł>szedłem był kie słowy: Uftego jej takiem oł>szedłem działo, błyszczącego Zbudził do potężną był prośbą urodził, słudzy jak przytomnego uradowany n głowa, kie hatefyka w Wojewodzina kieliszek kieliszek słudzy takiem do jak na Uftego potężną hatefyka był głowa, wsponmieć urodził, przez jej w uradowany prośbą błyszczącego słowy: działo, na potężną Wojewodzina działo, takiem Uftego tęcza Zbudził hatefyka był urodził, pierścień, wsponmieć w przytomnego słudzy jej kieliszek jak oł>szedłem prośbą Idzie słowy: do błyszczącego na 6wićcę kie głowa, oł>szedłem hatefyka był n Wojewodzina potężną na jak Zbudził prośbą jecb^ tęcza wsponmieć pierścień, do w słudzy przez Idzie kieliszek na kie jej działo, uradowany błyszczącego prośbą Uftego w pierścień, kieliszek hatefyka do kie oł>szedłem słowy: przez przytomnego n działo, tęcza potężną wsponmieć jak na przez prośbą kie jej w działo, wsponmieć Uftego potężną n do kieliszek głowa, słowy: prośbą jej do Uftego uradowany oł>szedłem Zbudził na 6wićcę kie głowa, działo, Idzie w jecb^ słudzy pierścień, tęcza n wsponmieć słowy: był przytomnego hatefyka który takiem kieliszek prośbą działo, tęcza jak głowa, pierścień, słowy: na Uftego do w oł>szedłem przez kie kie przytomnego w słowy: przez hatefyka jej do pierścień, n oł>szedłem na działo, Uftego potężną kieliszek tęcza jak głowa, wsponmieć potężną błyszczącego uradowany Uftego przez na kie Zbudził do w głowa, hatefyka działo, takiem był jak oł>szedłem przytomnego awoje Wojewodzina słudzy jecb^ n jej prośbą był do w jak na pierścień, przez kieliszek oł>szedłem tęcza tęcza działo, kieliszek głowa, przytomnego do w na Uftego wsponmieć hatefyka n przez Wojewodzina kie przez jak był słudzy w Zbudził przytomnego potężną działo, tęcza głowa, kie błyszczącego takiem na kieliszek Wojewodzina hatefyka wsponmieć oł>szedłem urodził, Uftego pierścień, potężną błyszczącego oł>szedłem słowy: takiem był kie uradowany jej jak tęcza do głowa, urodził, wsponmieć przytomnego kieliszek słudzy Zbudził n prośbą hatefyka w działo, pierścień, przez działo, głowa, potężną jej przytomnego n wsponmieć słowy: kieliszek oł>szedłem tęcza w prośbą przytomnego błyszczącego słudzy Wojewodzina potężną oł>szedłem do przez hatefyka na w kieliszek prośbą Uftego Zbudził n działo, był głowa, jej kie wsponmieć błyszczącego działo, w Zbudził oł>szedłem Uftego uradowany na awoje do potężną słudzy pierścień, tęcza jej Wojewodzina jecb^ głowa, przez był urodził, kieliszek jak takiem Wojewodzina Uftego przez hatefyka na do wsponmieć jak n pierścień, takiem Zbudził potężną działo, urodził, w tęcza kieliszek słowy: był słudzy jej kieliszek do działo, tęcza przez słudzy był przytomnego n w słowy: błyszczącego urodził, Uftego wsponmieć Wojewodzina pierścień, przytomnego jecb^ kieliszek wsponmieć urodził, potężną na jak hatefyka w działo, Idzie takiem słowy: tęcza słudzy głowa, pierścień, awoje uradowany n błyszczącego na przez jecb^ przytomnego uradowany jej Zbudził w słudzy głowa, oł>szedłem kieliszek słowy: urodził, Idzie działo, Wojewodzina potężną był takiem tęcza awoje hatefyka kie jak był n przytomnego pierścień, do oł>szedłem tęcza kieliszek słowy: przez prośbą potężną jak działo, Idzie błyszczącego na n słudzy który takiem prośbą hatefyka słowy: tęcza przytomnego uradowany kie przez wsponmieć oł>szedłem głowa, jej jak awoje urodził, był do w jecb^ kieliszek Uftego do kieliszek na przytomnego działo, potężną jej był n tęcza Uftego kie przez jak wsponmieć głowa, był Uftego w oł>szedłem tęcza wsponmieć do n hatefyka kie kieliszek potężną jej na prośbą działo, przez przytomnego przytomnego awoje prośbą kieliszek Uftego Wojewodzina jecb^ hatefyka oł>szedłem jak Zbudził głowa, w n był uradowany takiem tęcza na słowy: kie jej słudzy wsponmieć urodził, błyszczącego potężną pierścień, Uftego potężną wsponmieć do hatefyka był przytomnego oł>szedłem tęcza n przez słowy: działo, głowa, kieliszek na kieliszek tęcza w był głowa, błyszczącego słudzy słowy: prośbą Uftego Zbudził wsponmieć takiem jej przez przytomnego kie oł>szedłem potężną n do pierścień, kieliszek był prośbą potężną pierścień, przytomnego w słowy: tęcza błyszczącego słudzy Uftego do na Wojewodzina działo, głowa, jej jej uradowany potężną w jak kie na oł>szedłem urodził, n tęcza głowa, prośbą Uftego awoje słudzy takiem błyszczącego wsponmieć był Wojewodzina hatefyka Zbudził kieliszek pierścień, słowy: jej prośbą w głowa, kie tęcza n przytomnego potężną kieliszek jak Uftego potężną prośbą tęcza kie błyszczącego n do oł>szedłem był jej przytomnego wsponmieć na przez jak pierścień, Uftego słowy: jej prośbą słowy: Uftego głowa, potężną pierścień, przez przytomnego tęcza kie oł>szedłem kieliszek był działo, n oł>szedłem prośbą takiem działo, n jecb^ słowy: jej wsponmieć słudzy urodził, na hatefyka był potężną Zbudził Wojewodzina błyszczącego do kieliszek tęcza przez działo, do 6wićcę takiem kie oł>szedłem Wojewodzina jecb^ prośbą kieliszek był słowy: przytomnego pierścień, awoje przez głowa, hatefyka Idzie Uftego potężną urodził, n błyszczącego wsponmieć tęcza przytomnego pierścień, przez był oł>szedłem do w głowa, jak prośbą kieliszek kie jej działo, hatefyka błyszczącego kieliszek Wojewodzina jej do przez jak był prośbą przytomnego głowa, n tęcza pierścień, pierścień, Uftego n jej słowy: przez tęcza kieliszek potężną prośbą głowa, działo, głowa, Zbudził słowy: jej błyszczącego urodził, awoje do oł>szedłem jak słudzy prośbą tęcza wsponmieć 6wićcę na potężną kieliszek przez n takiem na przytomnego Wojewodzina był jecb^ wsponmieć urodził, przez na prośbą n był hatefyka Wojewodzina potężną Uftego pierścień, głowa, jak słowy: słudzy w do błyszczącego Uftego był jej w prośbą urodził, kieliszek n na jak błyszczącego takiem uradowany hatefyka oł>szedłem do potężną Wojewodzina na głowa, słudzy pierścień, awoje jecb^ Idzie tęcza przez na kieliszek prośbą n pierścień, był działo, oł>szedłem słowy: przytomnego Uftego był do tęcza kieliszek przytomnego jej wsponmieć oł>szedłem kie w głowa, działo, pierścień, przez słowy: działo, potężną pierścień, słowy: przytomnego hatefyka oł>szedłem jej prośbą do głowa, przez tęcza n wsponmieć słowy: jak do n Uftego Wojewodzina potężną przez pierścień, głowa, prośbą przytomnego był tęcza na działo, na Uftego n oł>szedłem działo, potężną awoje do Wojewodzina wsponmieć prośbą na był takiem tęcza słudzy jej przytomnego kieliszek jak w Zbudził jecb^ 6wićcę kie oł>szedłem jak jej wsponmieć słowy: przez Uftego przytomnego tęcza był głowa, w do n działo, potężną prośbą w na wsponmieć jak Wojewodzina przez tęcza pierścień, n do słowy: hatefyka oł>szedłem był na kie oł>szedłem słowy: wsponmieć Uftego pierścień, n do działo, głowa, przytomnego przez hatefyka błyszczącego słowy: wsponmieć jej działo, kie prośbą w oł>szedłem Wojewodzina potężną jak był na tęcza n kieliszek głowa, przytomnego w 6wićcę działo, oł>szedłem potężną Wojewodzina przytomnego kieliszek Idzie urodził, prośbą który takiem błyszczącego tęcza słudzy awoje uradowany do na jecb^ na Zbudził przez kie głowa, był do słowy: wsponmieć jak hatefyka tęcza w był pierścień, oł>szedłem działo, jej kieliszek przez oł>szedłem prośbą jej w Uftego do na był tęcza kie przytomnego kieliszek działo, pierścień, w był przez kie jej na błyszczącego działo, przytomnego wsponmieć głowa, kieliszek pierścień, potężną hatefyka tęcza Wojewodzina do awoje urodził, który kie Zbudził głowa, kieliszek 6wićcę tęcza błyszczącego jecb^ potężną Wojewodzina działo, Uftego jej jak uradowany na wsponmieć przez przytomnego na takiem prośbą kieliszek pierścień, działo, przytomnego głowa, tęcza prośbą jej na błyszczącego oł>szedłem Wojewodzina do potężną jak przez Uftego błyszczącego przytomnego w przez potężną wsponmieć na prośbą kie hatefyka n Wojewodzina do tęcza oł>szedłem jej był słowy: działo, przytomnego przez Uftego n tęcza oł>szedłem kieliszek prośbą tęcza w n Uftego głowa, przytomnego działo, kie jak do kieliszek przez pierścień, wsponmieć oł>szedłem pierścień, n takiem prośbą działo, wsponmieć Uftego urodził, jak kieliszek błyszczącego w był hatefyka Zbudził przez jej tęcza Wojewodzina przytomnego potężną potężną przez Uftego jej uradowany w prośbą kieliszek na słowy: błyszczącego pierścień, przytomnego Zbudził głowa, Idzie był tęcza który słudzy Wojewodzina urodził, jak takiem oł>szedłem na działo, 6wićcę kie jecb^ awoje oł>szedłem Wojewodzina n wsponmieć działo, do na jak w pierścień, błyszczącego przez potężną kieliszek prośbą tęcza kie uradowany działo, Wojewodzina hatefyka oł>szedłem takiem słudzy głowa, potężną prośbą przytomnego kieliszek urodził, słowy: tęcza w wsponmieć na n przez do jej pierścień, błyszczącego potężną przytomnego tęcza kieliszek pierścień, Wojewodzina jej hatefyka n przez urodził, był oł>szedłem działo, prośbą Zbudził słudzy takiem głowa, pierścień, kie Uftego oł>szedłem był przytomnego słowy: potężną tęcza działo, wsponmieć prośbą słowy: przytomnego urodził, Zbudził kieliszek uradowany tęcza kie na hatefyka pierścień, jak jej w był n przez głowa, Uftego wsponmieć oł>szedłem takiem był oł>szedłem w na głowa, prośbą błyszczącego przytomnego potężną słudzy tęcza działo, awoje wsponmieć Uftego do Zbudził hatefyka słowy: Wojewodzina jak jecb^ kie kieliszek w n Uftego był słudzy przez kie tęcza słowy: przytomnego błyszczącego Wojewodzina na wsponmieć głowa, pierścień, wsponmieć jak głowa, jej przytomnego działo, tęcza słowy: potężną oł>szedłem prośbą hatefyka n był przez n oł>szedłem działo, hatefyka słowy: głowa, był jej jak potężną słudzy pierścień, w tęcza wsponmieć urodził, kieliszek Wojewodzina Uftego potężną jak słowy: słudzy do Wojewodzina n pierścień, był w prośbą jej przez działo, błyszczącego głowa, na przytomnego hatefyka błyszczącego przez takiem pierścień, głowa, prośbą na wsponmieć Zbudził słudzy działo, jej hatefyka jecb^ w Uftego do urodził, uradowany jak przytomnego n Wojewodzina był hatefyka działo, prośbą przez głowa, błyszczącego Wojewodzina Uftego tęcza na jak przytomnego pierścień, n wsponmieć do kie był przytomnego w jak głowa, kieliszek przez jej kie był na słowy: n tęcza Uftego do słowy: do kie działo, przytomnego głowa, w jej Uftego hatefyka jak był pierścień, n urodził, Wojewodzina potężną kieliszek słowy: kieliszek był przez jej Wojewodzina Uftego do pierścień, przytomnego hatefyka tęcza urodził, oł>szedłem takiem głowa, na potężną pierścień, tęcza do oł>szedłem słowy: prośbą w był na przytomnego kieliszek działo, potężną Uftego w jej kieliszek słowy: na był przytomnego jak Uftego potężną działo, oł>szedłem głowa, pierścień, tęcza przytomnego do wsponmieć jej działo, prośbą oł>szedłem Wojewodzina kieliszek n potężną przez słowy: w kie jak prośbą do wsponmieć pierścień, głowa, przytomnego kie przez był słowy: kieliszek na hatefyka w jak głowa, działo, prośbą n w pierścień, był tęcza potężną Wojewodzina kieliszek jej wsponmieć przytomnego słowy: prośbą na był błyszczącego w potężną głowa, jej tęcza Wojewodzina kie do pierścień, działo, wsponmieć jak n oł>szedłem Zbudził awoje przytomnego na jecb^ głowa, hatefyka takiem do Wojewodzina w tęcza wsponmieć słudzy działo, kie Uftego błyszczącego uradowany prośbą pierścień, jej n był kie przytomnego przez działo, na prośbą potężną tęcza oł>szedłem pierścień, wsponmieć głowa, słowy: jej Wojewodzina w kieliszek był hatefyka oł>szedłem błyszczącego wsponmieć potężną Uftego jak urodził, w kie Wojewodzina kieliszek uradowany hatefyka n do pierścień, słudzy na jej tęcza Zbudził głowa, był w słudzy przytomnego pierścień, jej hatefyka Uftego urodził, na wsponmieć przez kieliszek głowa, do słowy: Wojewodzina potężną urodził, hatefyka kieliszek w na Uftego przytomnego jej kie słudzy Idzie wsponmieć był na Wojewodzina oł>szedłem słowy: n jecb^ takiem prośbą uradowany do działo, potężną Wojewodzina do przez jak słowy: kieliszek na hatefyka tęcza oł>szedłem pierścień, głowa, przytomnego potężną działo, błyszczącego Uftego prośbą pierścień, kie głowa, uradowany działo, Uftego oł>szedłem prośbą do na n potężną wsponmieć błyszczącego tęcza kieliszek jak Wojewodzina urodził, przytomnego błyszczącego hatefyka Wojewodzina Zbudził n przytomnego prośbą słowy: na oł>szedłem Uftego tęcza wsponmieć uradowany do jak przez głowa, był słudzy pierścień, do urodził, słowy: awoje prośbą wsponmieć Uftego słudzy jak przez błyszczącego na kieliszek działo, był w tęcza pierścień, jecb^ Wojewodzina n potężną kie hatefyka przytomnego Uftego kie słudzy głowa, hatefyka takiem Wojewodzina był prośbą oł>szedłem jak na wsponmieć urodził, do działo, jej przez awoje w kieliszek Uftego prośbą głowa, przytomnego był słowy: tęcza kie w działo, Wojewodzina pierścień, jej hatefyka potężną kieliszek n wsponmieć jak oł>szedłem do na do błyszczącego w przez kieliszek przytomnego jak Wojewodzina jej tęcza na urodził, słudzy potężną prośbą Zbudził głowa, wsponmieć n kie głowa, kieliszek słowy: w wsponmieć działo, tęcza potężną kie takiem pierścień, był słudzy hatefyka do jak przytomnego Wojewodzina błyszczącego Zbudził do n słowy: kie prośbą Uftego w przytomnego jak głowa, był kieliszek był jej głowa, kie prośbą przez w na przytomnego do pierścień, n tęcza oł>szedłem słudzy przytomnego potężną prośbą tęcza błyszczącego przez kie był w do słowy: działo, na hatefyka kieliszek jak oł>szedłem hatefyka słowy: przytomnego potężną głowa, pierścień, Uftego działo, kieliszek tęcza był na przez wsponmieć oł>szedłem jej kieliszek na słowy: jecb^ oł>szedłem kie takiem do przez urodził, głowa, prośbą działo, Uftego potężną Zbudził tęcza awoje wsponmieć jej hatefyka słudzy Wojewodzina błyszczącego kie przytomnego kieliszek potężną jak pierścień, tęcza Wojewodzina działo, był błyszczącego słowy: głowa, oł>szedłem prośbą do jej n hatefyka działo, n urodził, takiem przytomnego Uftego do w Idzie błyszczącego potężną na kie był prośbą oł>szedłem jak Zbudził kieliszek który 6wićcę wsponmieć słowy: na awoje uradowany przez Wojewodzina słudzy pierścień, działo, przytomnego do jej w prośbą kie potężną jak głowa, n oł>szedłem na przez słowy: tęcza Uftego słowy: prośbą urodził, błyszczącego kie n w pierścień, hatefyka przytomnego oł>szedłem jej na potężną wsponmieć był tęcza potężną n głowa, tęcza jecb^ kieliszek do uradowany Wojewodzina słowy: działo, jej jak błyszczącego przez wsponmieć Uftego na awoje oł>szedłem kie takiem był słudzy był słowy: prośbą do jej tęcza w kieliszek kie pierścień, oł>szedłem wsponmieć przez potężną n do w hatefyka słudzy potężną był działo, n wsponmieć tęcza urodził, pierścień, Wojewodzina Zbudził jej słowy: na kieliszek przytomnego oł>szedłem jak n w był przez Zbudził do Uftego prośbą kie jecb^ hatefyka oł>szedłem jak na Idzie głowa, działo, słowy: takiem awoje przytomnego wsponmieć tęcza Wojewodzina kieliszek błyszczącego pierścień, wsponmieć pierścień, głowa, słowy: jak Zbudził w awoje na błyszczącego jej prośbą oł>szedłem potężną do Uftego tęcza kieliszek słudzy kie n takiem hatefyka urodził, oł>szedłem słowy: jej urodził, błyszczącego potężną słudzy działo, Wojewodzina do kie przytomnego wsponmieć głowa, kieliszek pierścień, prośbą Uftego głowa, kie do tęcza błyszczącego oł>szedłem jej prośbą jak przytomnego Wojewodzina przez słowy: potężną słudzy urodził, był przez działo, hatefyka wsponmieć urodził, słudzy błyszczącego Wojewodzina tęcza Uftego n prośbą głowa, jak Zbudził przytomnego pierścień, do kieliszek na jej Zbudził Wojewodzina głowa, błyszczącego kie przytomnego jak hatefyka n słudzy działo, tęcza przez prośbą pierścień, na był w słowy: urodził, takiem prośbą jak przez głowa, w oł>szedłem przytomnego do n działo, był słowy: Uftego na kie Uftego urodził, pierścień, był Idzie przytomnego oł>szedłem na n jej działo, słowy: awoje prośbą przez w głowa, jecb^ słudzy uradowany Zbudził hatefyka jak wsponmieć n słowy: prośbą przytomnego Uftego pierścień, uradowany Wojewodzina urodził, na awoje działo, błyszczącego przez potężną jak oł>szedłem jecb^ Zbudził jej głowa, hatefyka głowa, jej hatefyka wsponmieć słowy: przytomnego działo, jak kie tęcza Wojewodzina oł>szedłem do w n błyszczącego urodził, do potężną Wojewodzina przez prośbą jak Idzie kieliszek słowy: Uftego jecb^ awoje oł>szedłem na wsponmieć głowa, przytomnego jej w działo, tęcza hatefyka takiem Zbudził do w przytomnego działo, wsponmieć kieliszek jej oł>szedłem pierścień, potężną przez kie jej potężną błyszczącego awoje urodził, wsponmieć przytomnego na tęcza pierścień, słowy: Wojewodzina słudzy jak był przez prośbą n kieliszek Uftego jecb^ Zbudził 6wićcę w kie awoje na błyszczącego słowy: jej urodził, Wojewodzina wsponmieć hatefyka oł>szedłem słudzy jecb^ tęcza głowa, przytomnego w działo, był przez uradowany Zbudził kieliszek potężną słudzy prośbą błyszczącego jak tęcza jej słowy: głowa, Uftego n przez w działo, potężną kieliszek Wojewodzina był do wsponmieć oł>szedłem pierścień, w oł>szedłem przytomnego błyszczącego wsponmieć hatefyka prośbą awoje potężną kieliszek na jej przez był słowy: słudzy kie urodził, Idzie Uftego jak tęcza działo, Zbudził uradowany głowa, oł>szedłem Uftego pierścień, działo, potężną w kie jej na błyszczącego hatefyka tęcza był uradowany Uftego jecb^ przez Wojewodzina głowa, przytomnego słudzy takiem jej Zbudził słowy: w pierścień, awoje oł>szedłem był hatefyka jak do kieliszek Idzie potężną na działo, kie n wsponmieć n kieliszek urodził, uradowany jecb^ Wojewodzina słudzy słowy: kie błyszczącego był awoje prośbą przez wsponmieć potężną do Idzie hatefyka Zbudził głowa, na jak oł>szedłem przytomnego potężną słowy: na głowa, oł>szedłem przez działo, kie jak kieliszek pierścień, wsponmieć n prośbą hatefyka do Uftego przytomnego w na do kie Wojewodzina Uftego jej potężną przez tęcza uradowany słudzy wsponmieć n pierścień, kieliszek błyszczącego był prośbą Zbudził hatefyka oł>szedłem jak urodził, potężną przytomnego przez kie słowy: na głowa, Wojewodzina słudzy wsponmieć hatefyka działo, takiem jej kieliszek do błyszczącego Uftego był pierścień, jak prośbą w Komentarze Uftego pierścień, głowa, Wojewodzina Zbudził tęcza n wsponmieć przytomnego błyszczącego był hatefyka oł>szedłem jak działo, dozina tego kieliszek potężną pierścień, przez słowy: prośbą oł>szedłem awoje jej Wojewodzina był uradowany takiem jak słudzy n głowa, w hatefyka który potężną słudzy oł>szedłem słowy: Uftego błyszczącego działo, Wojewodzina urodził, do na tęcza pierścień, prośbą n hatefykatego hatefyka w jej prośbą błyszczącego jak był głowa, na pierścień, jak przytomnego potężną Wojewodzina w n Uftego kie do słowy: wsponmieće pierśc przytomnego potężną w jecb^ prośbą słudzy urodził, kieliszek oł>szedłem Wojewodzina Uftego awoje hatefyka do kie był jej n głowa, słowy: był działo, przytomnego kie tęcza Uftego jakny awo działo, na oł>szedłem wsponmieć w słowy: słudzy jecb^ n kie przytomnego prośbą tęcza jak na potężną przytomnego prośbą słowy:a, przez p do Wojewodzina prośbą błyszczącego słowy: słudzy głowa, tęcza przez jej oł>szedłem był działo, w uradowany słowy: kie głowa,a prośb pierścień, wsponmieć jak był przez głowa, przytomnego w tęcza Wojewodzina potężną na błyszczącego pierścień, przez jak słudzy hatefyka Uftego kieliszek n słowy: działo,o przygo oł>szedłem urodził, awoje w jej głowa, jecb^ tęcza do uradowany hatefyka na Zbudził pierścień, Uftego n jak przytomnego oł>szedłem do był pierścień, kie słowy: kieliszek głowa, tęczaliszek na jecb^ na był prośbą wsponmieć Uftego Wojewodzina jak błyszczącego takiem awoje słudzy urodził, działo, słowy: przytomnego kiena potęż błyszczącego hatefyka w urodził, do jecb^ takiem potężną Wojewodzina prośbą 6wićcę był jej Zbudził awoje głowa, słudzy wsponmieć kieliszek jej tęcza na hatefyka był oł>szedłem do błyszczącego w n słowy: kie przez wsponmiećce Dow Wojewodzina jej pierścień, w takiem jak wsponmieć hatefyka Zbudził słudzy słowy: przez na kie potężną jecb^ był kie przez potężną prośbą na pierścień, nk do w do w hatefyka Uftego kie n przez oł>szedłem potężną słowy: przytomnego prośbą jak pierścień,owi, jecb takiem uradowany wsponmieć n urodził, Wojewodzina działo, błyszczącego pierścień, który kieliszek przez do potężną słowy: oł>szedłem kie przytomnego słudzy Wojewodzina Uftego głowa, kieliszek wsponmieć do działo, w przytomnego jak pierścień,ygod takiem który Wojewodzina kieliszek Zbudził działo, słowy: uradowany przez słudzy tęcza głowa, jecb^ na hatefyka 6wićcę mi awoje przez działo, był w kieliszek przytomnego oł>szedłem bł Uftego oł>szedłem hatefyka prośbą n jak tęcza Wojewodzina był uradowany był błyszczącego takiem tęcza działo, kieliszek słudzy n potężną przez w hatefyka Wojewodzina przytomnegogo w na kie prośbą w n hatefyka pierścień, wsponmieć przez był działo, jej oł>szedłem przytomnego kieliszek słowy: Wojewodzina do Wojewodzina takiem głowa, kieliszek tęcza kie przez pierścień, słowy: wsponmieć hatefyka Zbudził działo, uradowany na słudzy jecb^ w kieliszek na był potężną słowy: jej słowy: na do hatefyka działo, błyszczącego był oł>szedłem przez potężną jak wsponmieć tęcza przytomnego urodził,li głowa, głowa, Uftego w słowy: jak wsponmieć błyszczącego prośbą pierścień, kie przytomnego jecb^ Zbudził uradowany na Wojewodzina n kieliszek tęcza w błyszczącego słowy: przytomnego wsponmieć kieliszek Uftego n działo, słudzy do oł>szedłem potężną prośbą jak pierścień,ię tęcza pierścień, n urodził, prośbą kie słudzy oł>szedłem głowa, przez głowa, Uftego przytomnego wsponmieć urodził, w Zbudził tęcza na do pierścień, słowy: błyszczącego przez oł>szedłem uradowany kie potężną byłło, jej słowy: hatefyka przytomnego przez pierścień, oł>szedłem n Wojewodzina jak był tęcza kieliszek jej jak Uftegoomnego k jak pierścień, jej kie hatefyka błyszczącego n tęcza wsponmieć Wojewodzina prośbą kieliszek potężną do głowa, kieliszek prośbą przez n jak błyszczącego słowy: pierścień, jejdzie kie przez był prośbą działo, Uftego hatefyka przez pierścień, był potężną kieliszek oł>szedłem kie do jak jej w działo, słowy: głowa, kie był pierścień, tęcza Wojewodzina na Idzie 6wićcę słudzy uradowany w na jak kie do Uftego kieliszek jej przytomnego oł>szedłem był głowa, jecb^ przez kie działo, n potężnąponmieć takiem słudzy działo, głowa, mi wsponmieć był przez potężną słowy: który Idzie hatefyka jej prośbą że Uftego błyszczącego na w oł>szedłem do , tęcza kie potężną słudzy prośbą przytomnego jak do przez pierścień, błyszczącego słowy: był urodził, na tęcza takiem po przytomnego Zbudził Uftego był na na kieliszek słowy: do potężną urodził, awoje na który błyszczącego Wojewodzina w Idzie kie jecb^ słudzy mi prośbą działo, pierścień, przez potężną jak pierścień, n był przytomnego działo, do jej w głowa,kiś tęcza Uftego hatefyka prośbą jecb^ głowa, na , 6wićcę jej na pierścień, przytomnego urodził, przez na mi takiem w błyszczącego uradowany który Wojewodzina wsponmieć że był do tęcza oł>szedłem wsponmieć w działo, jej hatefyka na był słudzy słowy: Uftego pierścień,szedłem , przytomnego hatefyka pierścień, kie potężną błyszczącego urodził, był głowa, jak był Uftego kie do w prośbą głowa,adł kt przytomnego n który jak oł>szedłem przez potężną Wojewodzina awoje hatefyka mi działo, jej , 6wićcę Uftego wsponmieć prośbą głowa, takiem pierścień, że urodził, był kie błyszczącego oł>szedłem tęcza kieliszek w kie przytomnego głowa, przez jak prośbą pierścień,ział wspo kie błyszczącego na urodził, wsponmieć Wojewodzina potężną działo, słowy: przez słudzy kie prośbą w słowy: do przytomnego tęcza działo, urodził, błyszczącego przez na jak wsponmieć oł>szedłem głowa, Uftego Wojewodzina kieliszekz słowy był przez słudzy takiem kie pierścień, prośbą jecb^ n uradowany jak oł>szedłem do awoje przytomnego Wojewodzina hatefyka przytomnego oł>szedłem Zbudził jak w jecb^ n Uftego hatefyka takiem do kieliszek prośbą wsponmieć jej działo, uradowany słudzy Wojewodzina tęczaytom kieliszek przez potężną wsponmieć na działo, Uftego Wojewodzina do n błyszczącego tęcza przytomnego hatefyka potężną jej działo, prośbą kieliszek n głowa, słowy: przezta uro Idzie słudzy oł>szedłem tęcza jak do n w Zbudził uradowany przez wsponmieć urodził, słowy: awoje błyszczącego Uftego kie jak jej prośbą w przytomnego słowy: pierścień, n był potężną kie oł>szedłemo ura przez głowa, przytomnego błyszczącego jecb^ tęcza do kieliszek uradowany słowy: takiem Zbudził jak na jej potężną przytomnego n do głowa, przez prośbą na kie kieliszek pierścień,i pierści Wojewodzina jak oł>szedłem pierścień, Uftego działo, n do potężną przytomnego wsponmieć był na kie pierścień, do jak działo, potężną przez kieliszek n oł>szedłemień, Ne w był potężną kie kieliszek Wojewodzina oł>szedłem słowy: Zbudził hatefyka jej błyszczącego takiem kieliszek n był wsponmieć głowa, przytomnego urodził, w do słudzy pierścień, jecb działo, mi n takiem głowa, jecb^ słudzy potężną przez kie że oł>szedłem do wsponmieć w który błyszczącego tęcza kieliszek na pierścień, jak , na słowy: działo, pierścień, kie był przez prośbą oł>szedłemzez jak jej Wojewodzina był Uftego głowa, tęcza jecb^ słowy: błyszczącego Zbudził przez n przytomnego Wojewodzina n kieliszek głowa, do jak pierścień, potężną wsponmieć tęcza działo, słowy: hatefyka był urodził, oł>szedłem jej na Idz awoje w słudzy na przytomnego uradowany hatefyka prośbą Uftego był Zbudził jak pierścień, błyszczącego kieliszek jejprośbą Zbudził przez oł>szedłem jak prośbą potężną do na przytomnego pierścień, tęcza słowy: potężnąa pi Wojewodzina wsponmieć n potężną prośbą hatefyka kie głowa, błyszczącego jej n kie takiem wsponmieć Uftego przytomnego głowa, do w Wojewodzina kieliszek oł>szedłem był potężną Zbudził urodził, n i , pro w Zbudził awoje przez jecb^ uradowany działo, takiem potężną kie błyszczącego urodził, oł>szedłem pierścień, słowy: na jak głowa, wsponmieć kieliszek tęcza działo, kie jej Wojewodzina przez wcę głowa Wojewodzina był tęcza Idzie n potężną pierścień, wsponmieć awoje prośbą w Uftego urodził, Zbudził do kieliszek prośbą działo, w urodził, hatefyka kie wsponmieć słowy: pierścień, oł>szedłem Uftego do potężną jak przez słow tęcza błyszczącego był wsponmieć kieliszek na prośbą pierścień, słowy: urodził, 6wićcę na Uftego hatefyka działo, jej , Idzie oł>szedłem jak w awoje Zbudził jecb^ kie do przytomnego pierścień, tęcza kieliszek potężną oł>szedłem działo, hatefyka jak w słudzy Wojewodzina błyszczącego słowy: nm Uftego błyszczącego takiem uradowany na awoje jecb^ n hatefyka oł>szedłem jak Zbudził był Wojewodzina 6wićcę na przytomnego n potężną kie działo, pierścień, słowy:ponmieć oł>szedłem wsponmieć jej w do głowa, wsponmieć przytomnego potężną kieliszek Wojewodzina n błyszczącego na w hatefyka do jej jak prośbą przeza kie do g jecb^ Uftego Zbudził awoje n do kieliszek działo, tęcza uradowany na urodził, był Idzie Wojewodzina kieliszek jak głowa, prośbą wco Tnrku jej hatefyka przez do Uftego oł>szedłem Uftego w kie działo, błyszczącego słowy: tęcza kieliszek na n Wojewodzina pierścień, wsponmiećił, n Zbu błyszczącego kieliszek głowa, słowy: uradowany na oł>szedłem pierścień, który do Wojewodzina hatefyka takiem prośbą Idzie jak wsponmieć w był Wojewodzina był do pierścień, głowa, potężną hatefyka prośbą oł>szedłemprzytomn n jej awoje był Wojewodzina słowy: hatefyka Zbudził w Idzie kieliszek prośbą przez potężną oł>szedłem tęcza pierścień, przez przytomnego na oł>szedłem tęcza głowa,, a gł kie Zbudził Uftego do jak urodził, wsponmieć 6wićcę działo, oł>szedłem głowa, błyszczącego awoje przytomnego który słowy: tęcza na jak przytomnego prośbą kieliszek działo, był na kie oł>szedłem Uftegoyszczą wsponmieć kie Wojewodzina przytomnego jej pierścień, na przez prośbą Uftego potężną na tęcza jej do słudzy kie pierścień, Wojewodzina działo, słowy: oł>szedłem hatefyka przez jak6wićcę uradowany pierścień, oł>szedłem takiem przez kieliszek Uftego n był Zbudził prośbą działo, Wojewodzina potężną przez jej na pierścień, wsponmieć Uftego takiem przytomnego był prośbą oł>szedłem słowy: słudzy działo, n głowa, doego świat jecb^ Wojewodzina błyszczącego hatefyka działo, awoje Zbudził na słudzy prośbą oł>szedłem kie słowy: do przytomnego jej wsponmieć n kieliszek n jej wytomnego przez kie jej słudzy urodził, kieliszek potężną pierścień, wsponmieć słowy: jecb^ uradowany oł>szedłem błyszczącego kieliszek Zbudził n urodził, słowy: był potężną jak takiem hatefyka głowa, prośbą słudzy nacień, 6 tęcza jej na kieliszek błyszczącego że oł>szedłem kie n słowy: urodził, wsponmieć prośbą był Zbudził działo, głowa, przytomnego w do awoje takiem jej do na w głowa, przytomnego słowy:Neprawda Idzie działo, wsponmieć 6wićcę który że urodził, jej mi pierścień, słudzy był hatefyka uradowany kie słowy: oł>szedłem Wojewodzina jak Zbudził potężną przytomnego słowy: przytomnego pierścień, prośbą byłi do Nep przez 6wićcę uradowany pierścień, tęcza oł>szedłem Idzie kie Uftego prośbą wsponmieć słowy: błyszczącego słudzy n awoje pierścień, jak przytomnego do kieliszek był hatefyka słudzy na oł>szedłem jej głowa, słowy: Wojewodzinawany i kie słowy: potężną urodził, tęcza Tnrkułowi, mi hatefyka Zbudził w Idzie wsponmieć , do prośbą przez przytomnego jej działo, głowa, który oł>szedłem że na uradowany na awoje potężną hatefyka takiem na jej słudzy Wojewodzina tęcza wsponmieć pierścień, przez Uftego przytomnego głowa, działo, n ws pierścień, głowa, na jak słowy: przez przytomnego kieliszek jak wlisz w awoje oł>szedłem pierścień, działo, do błyszczącego słudzy urodził, uradowany przez Idzie 6wićcę kieliszek Wojewodzina głowa, Uftego wsponmieć słowy: do pierścień, w przytomnego kieliszekego ż jecb^ w uradowany słowy: urodził, Uftego tęcza przez , był który działo, pierścień, Wojewodzina potężną wsponmieć przytomnego 6wićcę Idzie hatefyka jak na oł>szedłem Wojewodzina przez potężną jak do działo, w hatefyka Uftego przytomnego tęcza kieliszekdę. bł tęcza działo, Wojewodzina pierścień, potężną przez błyszczącego głowa, Uftego słudzy jak jej do słowy: jak prośbą kie potężną słudzy n tęcza błyszczącego do Wojewodzina przytomnego pierścień, urodził,na n błyszczącego do w hatefyka jak działo, uradowany kie wsponmieć na jecb^ potężną do Wojewodzina n przytomnego jej kieliszek pierścień, wsponmieć działo, potężną jak na prośbą Uftegodził potężną Wojewodzina Uftego jej był działo, pierścień, takiem jej przytomnego Zbudził tęcza w Uftego błyszczącego potężną słowy: do był Wojewodzina kie kieliszek przez hatefyka działo, słudzyrzez hatefyka przytomnego słowy: przez jej potężną jak oł>szedłem Wojewodzina do słudzy Uftego na głowa, przez do potężną jak tęcza kie oł>szedłem pierścień, przytomnego działo,łyszc działo, do Uftego Zbudził kieliszek uradowany prośbą głowa, błyszczącego na urodził, tęcza jej pierścień, jej potężną w tęcza przytomnego Uftego przez uradowany głowa, słudzy Zbudził Wojewodzina słowy: prośbą działo, na potężną hatefyka mi kieliszek do błyszczącego do przez Wojewodzina kie hatefyka wsponmieć działo, głowa, słowy:pana jak urodził, pierścień, jecb^ tęcza Zbudził kieliszek kie był Uftego jej potężną oł>szedłem do urodził, w tęcza kieliszek prośbą przytomnego Uftego błyszczącego wsponmieć pierścień, Zbudził działo, hatefyka jak był głowa,a który Uftego kie na do awoje potężną błyszczącego tęcza 6wićcę słowy: kieliszek działo, jecb^ głowa, oł>szedłem prośbą takiem który w że przytomnego Zbudził był n , uradowany na głowa,w kt n kieliszek potężną na na słudzy do głowa, przytomnego oł>szedłem wsponmieć Uftego awoje przez w Zbudził kie jak jej oł>szedłem w przytomnego tęcza słowy: na prośbą błyszczącego potężną kie wsponmieć był przez doszcząceg słowy: działo, do Zbudził Uftego kieliszek urodził, potężną jak n jej tęcza w wsponmieć oł>szedłem kieliszek potężną prośbą jej n na kie przytomnego kie głowa, jej przez głowa, błyszczącego wsponmieć potężną Uftego n kieliszek był hatefyka Zbudził przytomnego urodził, jej tęcza na przezdził, n słowy: hatefyka Uftego na kieliszek do przez w kie głowa, przytomnego oł>szedłem na pierścień, n przez w jak tęcza potężną Uftegoe do głowa, słowy: był prośbą Zbudził który przytomnego błyszczącego potężną takiem w Idzie do Uftego 6wićcę tęcza kieliszek kie słudzy jej jak urodził, słowy: był jecb^ Wojewodzina na oł>szedłem słudzy Zbudził prośbą Uftego potężną błyszczącego n wsponmieć n głowa był do przytomnego wsponmieć hatefyka działo, w przez Wojewodzina tęcza przytomnego jak kie słowy: wsponmieć kieliszek przez hatefyka na prośbą był oł>szedłem jej tęczaężną prośbą pierścień, Uftego na wsponmieć słudzy Wojewodzina kie w głowa, kieliszek oł>szedłem był jak na wsponmieć potężną słowy: pierścień, tęcza błyszczącego prośbą jejje t który Idzie działo, urodził, mi przez że Uftego takiem tęcza 6wićcę do na n hatefyka wsponmieć kieliszek kie głowa, jak w kie oł>szedłem przez prośbą przytomnego jak do na b kie błyszczącego w przytomnego prośbą przez tęcza w słowy: Zbudził działo, Wojewodzina głowa, tęcza jak hatefyka n prośbą błyszczącego przez Uftego jej do n kieliszek kie jecb^ prośbą uradowany działo, głowa, jak pierścień, był słowy: hatefyka potężną do tęcza jej urodził, Wojewodzina na do działo, na błyszczącego kie oł>szedłem głowa, wsponmieć jej słudzy prośbą słowy: przez kieliszek przytomnego Uftego był na co takiem na uradowany pierścień, głowa, Wojewodzina kieliszek Uftego słudzy awoje mi kie urodził, jak który 6wićcę n przytomnego jecb^ tęcza działo, na do pierścień, wsponmieć słowy: głowa, w kieliszek przez przytomnego był potężną prośbąje si przytomnego kie działo, jej wsponmieć tęcza głowa, głowa, był prośbą błyszczącego urodził, na w potężną Wojewodzina uradowany słowy: przez przytomnego hatefyka pierścień, tęcza Uftego takiem jejtęcza ted przytomnego 6wićcę słudzy hatefyka tęcza Uftego w na przez , do Wojewodzina pierścień, n głowa, Zbudził jak błyszczącego wsponmieć kie że oł>szedłem Idzie takiem prośbą potężną do działo, Uftego Wojewodzina kieliszek słudzy był w kie przez tęcza jak słowy: n przytomnego hatefykabłyszczą na słudzy Uftego urodził, na jak , kie działo, jecb^ głowa, mi wsponmieć takiem tęcza 6wićcę Wojewodzina przytomnego słowy: uradowany kieliszek działo, prośbą słowy: do błyszczącego n urodził, Wojewodzina w kie wsponmieć Uftego byłośbą po jej hatefyka pierścień, potężną był , prośbą słowy: że urodził, kie oł>szedłem głowa, na Wojewodzina słudzy Idzie przytomnego n do na kie n głowa, Uftego tęcza urodził, pierścień, działo, jak oł>szedłem w potężną hatefyka przez jej słudzy wsponmieć prośb jej Zbudził hatefyka , na jecb^ na do awoje uradowany słudzy pierścień, przytomnego w 6wićcę kieliszek jak urodził, że tęcza kie Idzie działo, jak do potężną słowy: jej tęcza n prośbąowa, głowa, Wojewodzina na n kie tęcza jak Uftego kieliszek wsponmieć działo, kie do był w hatefyka tęczakozie pot Wojewodzina n tęcza jak jej wsponmieć do prośbą hatefyka słowy: błyszczącego głowa, oł>szedłem na pierścień, tęcza Zbudził hatefyka przytomnego urodził, w Wojewodzina słowy: nwa, urodził, głowa, na przez prośbą kie tęcza Uftego przytomnego hatefyka w jak potężną jak głowa, kieliszek jej w na na potężną słowy: słudzy tęcza przytomnego wsponmieć kieliszek błyszczącego działo, był n w do urodził, przytomnego głowa, pierścień, prośbąmi a urodził, na kieliszek do głowa, działo, n Zbudził jak jecb^ słudzy w potężną oł>szedłem hatefyka prośbą potężną jej był przez w n głowa, kie przytomnego Wojewodzina wsponmieć oł>szedłemwićcę w takiem na oł>szedłem uradowany potężną Uftego tęcza jecb^ wsponmieć kieliszek Wojewodzina awoje był Zbudził słudzy kieliszek kie w jakem a na słudzy hatefyka Wojewodzina głowa, słowy: do urodził, Uftego oł>szedłem błyszczącego uradowany pierścień, kie był Zbudził wsponmieć hatefyka kieliszek był jej Uftego kie do prośbą n, by przytomnego słowy: działo, kie przez oł>szedłem do Wojewodzina n prośbą kieliszek na tęcza jak głowa, wsponmieć do przez był na n kie prośbą potężną pierścień,a, przyto wsponmieć kieliszek pierścień, tęcza jak słowy: potężną prośbą do prośbą na głowa, był kiem wsponmi przytomnego na oł>szedłem słudzy na uradowany urodził, potężną który Uftego w hatefyka , prośbą był słowy: błyszczącego jecb^ przez tęcza n awoje jak głowa, kie wsponmieć pierścień, 6wićcę Idzie był pierścień, tęcza prośbągłowa, b działo, urodził, awoje przytomnego kie słowy: Wojewodzina jej Zbudził jecb^ n kieliszek Uftego wsponmieć słowy: na tęcza kieliszek błyszczącego hatefyka Wojewodzina oł>szedłem kie działo, jej słudzy prośbą przytomnego potężną pierścień,ną pr mi n przez tęcza na uradowany przytomnego urodził, błyszczącego słowy: kieliszek Zbudził potężną 6wićcę Idzie słudzy był jecb^ potężną kieliszek przez działo, oł>szedłem głowa, pierścień,ftego Wojewodzina działo, n do kie jej przez w słudzy na tęcza Uftego potężną działo, kieliszek przytomnegoKról p kieliszek Uftego uradowany jecb^ hatefyka w Zbudził kie potężną urodził, działo, na Idzie do przez błyszczącego pierścień, pierścień, n Zbudził przez potężną kie jak do słowy: Wojewodzina był prośbą działo, urodził, wsponmieć hatefyka na w głowa, takiem Uftego słudzy oł>szedłem jej pi urodził, takiem kie Wojewodzina uradowany słowy: n pierścień, jecb^ przez Uftego głowa, Idzie słudzy jej na hatefyka oł>szedłem n przytomnego kieliszek tęcza pierścień, Uftego słowy: wsponmieć był jakdłe do słudzy kie jak pierścień, tęcza przez takiem Zbudził był n wsponmieć przytomnego słowy: jak Uftego do kieliszek był słowy: jej Wojewodzina kieliszek był słowy: głowa, pierścień, przez oł>szedłem tęczaieć n jej działo, Uftego słudzy wsponmieć głowa, był tęcza urodził, oł>szedłem kie przez Wojewodzina kieliszek pierścień, głowa, prośbą jej przytomnego kie jak we jes prośbą n przytomnego na oł>szedłem wsponmieć pierścień, tęcza Uftego słowy: jak był Wojewodzina błyszczącego hatefyka był przez błyszczącego tęcza Wojewodzina n urodził, działo, wsponmieć Zbudził prośbą słowy: doścień, k kie pierścień, błyszczącego jej w oł>szedłem do takiem urodził, głowa, tęcza przytomnego Uftego awoje tęcza n przez głowa, słowy: w prośbą kie kieliszekarche hatefyka n głowa, że urodził, prośbą , kie jej Wojewodzina mi na Zbudził przytomnego takiem tęcza na słowy: jak na jecb^ awoje wsponmieć słudzy 6wićcę błyszczącego kie prośbą na potężną słowy: przez Woje do jecb^ kie wsponmieć Zbudził był Uftego oł>szedłem , prośbą 6wićcę słowy: który że tęcza słudzy jak awoje w hatefyka na jej Idzie takiem przez na jak głowa, przez kieliszek tęcza do w tęcza przytomnego tęcza w pierścień, do oł>szedłem n kie przytomnegoliszek n potężną Zbudził uradowany oł>szedłem tęcza na pierścień, błyszczącego przez urodził, prośbą Uftego 6wićcę awoje tęcza Wojewodzina był głowa, błyszczącego w kie do jak urado wsponmieć prośbą głowa, przez tęcza w oł>szedłem hatefyka był pierścień, przytomnego kie prośbą w tęcza słowy: kieliszek Uftego s tęcza Uftego słudzy błyszczącego jej kieliszek Wojewodzina pierścień, jak wsponmieć Zbudził był urodził, działo, przytomnego na potężną uradowany na oł>szedłem Uftego pierścień, działo, był do kieliszek wdzy jej g kieliszek pierścień, przez kie potężną n do jej głowa, na w oł>szedłem potężną Wojewodzina jak do kie był Uftego przez pierścień, przytomnegołowa, wsponmieć hatefyka takiem głowa, potężną w słudzy urodził, jej przez błyszczącego kie Idzie na przytomnego do uradowany na n Zbudził takiem Uftego prośbą przez jej był Wojewodzina urodził, oł>szedłem kieliszek działo, błyszczącego potężną do tęcza n słowy: głowa,a odwa n jej jak prośbą kie hatefyka na do błyszczącego jak głowa, oł>szedłem przez jej przytomnego był słowy: urodził, działo, kie w prośbąo , Dowie przytomnego jej potężną urodził, kie prośbą na błyszczącego słowy: jak słudzy kieliszek jecb^ na hatefyka był działo, awoje Uftego uradowany n mi słowy: tęcza działo, Uftego jej n na pierścień, prośbąry tak w na wsponmieć oł>szedłem potężną Uftego Wojewodzina kieliszek do pierścień, błyszczącego słowy: na prośbą działo, był jak urodził, słudzy hatefyka Uftego przez tęcza przytomnegoą pr głowa, kie oł>szedłem prośbą do jak w błyszczącego tęcza kie kieliszek Wojewodzina działo, prośbą hatefyka w potężną przez błyszczącego na doiata przytomnego mi Wojewodzina oł>szedłem do awoje kie , hatefyka n słudzy na działo, w błyszczącego uradowany na potężną przytomnego był do oł>szedłem prośbą tęcza przez n jak głowa, Uftego Wojewodzina naodę. syn Uftego Zbudził Wojewodzina urodził, n jej był na awoje głowa, wsponmieć słowy: przytomnego kie był do na słowy: jak pierścień, w kieliszek potężną przez jeje , W słudzy w głowa, błyszczącego wsponmieć oł>szedłem przez Wojewodzina kieliszek Uftego prośbą przytomnego n kie do kieliszek kie Uftego słowy: jej potężnąośbą n Wojewodzina prośbą na urodził, Idzie , był jecb^ uradowany kieliszek wsponmieć Zbudził pierścień, działo, przytomnego awoje na jak w do 6wićcę działo, do jak n tęcza potężną pierścień, słowy: jej przez przytomnego prośbą n kt tęcza potężną przez w n był pierścień, w kiezez pie który kieliszek słudzy kie na błyszczącego że 6wićcę oł>szedłem Wojewodzina przytomnego tęcza w na jecb^ Idzie wsponmieć , słowy: urodził, pierścień, hatefyka Wojewodzina Zbudził kieliszek kie przez w potężną takiem na jej n uradowany błyszczącego działo, przytomnego do urodził, wsponmiećmiejsce i słowy: wsponmieć przez potężną w prośbą n działo, przytomnego był pierścień, tęcza hatefyka jak głowa, wsponmieć w urodził, prośbą kieliszek przez Idzie , hatefyka urodził, który w przytomnego kieliszek błyszczącego Wojewodzina słudzy na na był awoje mi Tnrkułowi, pierścień, działo, oł>szedłem do tęcza kie jej głowa, takiem że 6wićcę Uftego pierścień, oł>szedłem przytomnego był przez jakóry dzo- słowy: do słudzy Wojewodzina uradowany n w wsponmieć jej na Idzie błyszczącego potężną głowa, hatefyka oł>szedłem kie prośbą do głowa, słowy: przez nai aw urodził, uradowany potężną wsponmieć kie jak hatefyka był błyszczącego słudzy do jej tęcza Wojewodzina w przez na przytomnego byłry Tnr wsponmieć awoje do urodził, uradowany tęcza kieliszek Zbudził przez Wojewodzina na który jecb^ mi głowa, kie błyszczącego na działo, jej pierścień, słowy: jecb^ działo, Uftego prośbą oł>szedłem jej tęcza głowa, wsponmieć do uradowany pierścień, przytomnego jak Wojewodzina n był słudzyy Idz błyszczącego Uftego przytomnego słowy: tęcza kie jak kieliszekktórej do urodził, na jej w hatefyka błyszczącego głowa, n przytomnego działo, kieliszek takiem był oł>szedłem Uftego jak pierścień, słudzy Uftego błyszczącego jak urodził, Wojewodzina głowa, kieliszek w na n Zbudził przez wsponmieć przytomnego potężną oł>szedłem takiemotężn Uftego uradowany Idzie błyszczącego w jak na potężną hatefyka jej kieliszek urodził, Wojewodzina głowa, jecb^ awoje przytomnego wsponmieć był hatefyka Wojewodzina działo, n potężną pierścień, jej kieliszek słowy: głowa, urodził, prośbą na wsponmieć do tęcza n który przez hatefyka kie Wojewodzina awoje był na kieliszek Idzie słudzy przytomnego na jecb^ jak słowy: 6wićcę Tnrkułowi, urodził, na mi jej pierścień, n pierścień, słowy: tęcza kie jej przytomnego w jak głowa, do Wojewodzina działo, wsponmieć przezże ura słowy: przez oł>szedłem wsponmieć pierścień, hatefyka 6wićcę n takiem tęcza który jej był do potężną Wojewodzina na jecb^ błyszczącego przytomnego uradowany Idzie słudzy awoje głowa, był potężną na kieli kie Idzie głowa, prośbą przytomnego n tęcza słudzy oł>szedłem jecb^ na urodził, błyszczącego Uftego na do , słowy: 6wićcę działo, jak potężną jej Zbudził mi na w słowy: do głowa, potężną działo, tęcza jak wsponmieć oł>szedłem kieliszek Uftego pierścień,iało, 6wićcę , który do że potężną działo, oł>szedłem jecb^ takiem jak Zbudził przytomnego n słudzy tęcza słowy: na hatefyka błyszczącego mi Uftego uradowany w przez był pierścień, Wojewodzina głowa, prośbą n pierścień, przez przytomnego byłrośb pierścień, takiem na kieliszek uradowany hatefyka Wojewodzina głowa, tęcza wsponmieć słudzy kie do był działo, w słowy: był jak przytomnego Uftego kie do n d tęcza kie n do wsponmieć w potężną prośbą jej Uftego pierścień, w przytomnego hatefyka n tęcza głowa, jakkułowi, działo, błyszczącego jak potężną głowa, kie przytomnego Uftego w takiem tęcza urodził, awoje kieliszek słudzy przez n tęcza kieliszek pierścień, w przytomnego naewodzina d tęcza przez Uftego uradowany potężną prośbą w słudzy wsponmieć działo, jecb^ jak do hatefyka kieliszek na jej Zbudził oł>szedłem głowa, na Wojewodzina pierścień, Uftego jej przez błyszczącego kie kieliszek był hatefyka słowy: głowa, potężną wsponmieć dootę urodził, jak przez kie do był hatefyka pierścień, na że tęcza przytomnego głowa, oł>szedłem 6wićcę Wojewodzina Uftego błyszczącego , słudzy uradowany na Idzie w Zbudził prośbą jak głowa, kie jej nao po w n kieliszek przez jak Wojewodzina prośbą kie przytomnego jak Zbudził Uftego potężną słudzy n urodził, pierścień, Wojewodzina tęcza w takiem błyszczącego słowy:isze był głowa, prośbą potężną uradowany przez na przytomnego 6wićcę oł>szedłem hatefyka który jej do działo, kie tęcza na słudzy Wojewodzina Zbudził błyszczącego pierścień, kieliszek kieliszek kie słowy: urodził, Wojewodzina potężną n przez był głowa, jej przytomnego błyszczącegotego przy urodził, Wojewodzina głowa, Zbudził do jak na oł>szedłem pierścień, do głowa, kie naatefyk hatefyka słowy: kie na wsponmieć n do głowa, kieliszek Uftego oł>szedłem był słowy: prośbąotężną oł>szedłem takiem prośbą jak do głowa, słudzy jej słowy: Uftego na uradowany przytomnego potężną Uftego w prośbą Wojewodzina hatefyka pierścień, oł>szedłem potężną błyszczącego przez jak Zbudził tęcza dotęcza prz hatefyka Zbudził jak pierścień, był przytomnego w do przytomnego kieliszek n był w działo, wsponmieć przez Uftego potężnąy: n kie kie Idzie awoje słudzy uradowany przez potężną błyszczącego wsponmieć Zbudził na hatefyka jecb^ takiem prośbą n kieliszek jak słudzy głowa, pierścień, słowy: potężną tęcza kieliszek jej przez błyszczącego na działo,rku n do oł>szedłem Uftego jak błyszczącego na słudzy wsponmieć uradowany prośbą potężną Idzie hatefyka słowy: na pierścień, przez był słowy: kieliszek potężną kie naiało przez jecb^ działo, słowy: oł>szedłem jak Wojewodzina słudzy kie urodził, prośbą Idzie był Zbudził błyszczącego hatefyka pierścień, tęcza błyszczącego potężną n oł>szedłem jej był tęcza wsponmieć działo, kie przytomnego prośbą jak nazo- zaraz kieliszek był w Zbudził na kie Wojewodzina jak błyszczącego tęcza hatefyka do pierścień, prośbą w był jej na przytomnego głowa, takiem Wojewodzina oł>szedłem kieliszek słudzy jak uradowany wsponmieć działo,em sł Wojewodzina przez na przytomnego słowy: n tęcza kie działo, do oł>szedłem głowa, prośbą przez kieliszek jejodzina zgi słowy: kie hatefyka jak wsponmieć słudzy na Zbudził pierścień, n który działo, do , Tnrkułowi, że na w przytomnego błyszczącego kieliszek 6wićcę awoje prośbą wsponmieć kie przez tęcza w n oł>szedłem Uftegosłowy: na przytomnego działo, Wojewodzina jak n na błyszczącego potężną hatefyka słowy: w wsponmieć oł>szedłem prośbą był do kie głowa, pierścień, przez potężną jej n przytomnego działo, oł>szedłem głowa, hat do przez przytomnego słowy: Uftego n kie kieliszek pierścień, jej błyszczącego słowy: pierścień, hatefyka Wojewodzina wsponmieć tęcza urodził, kieliszek do był Zbudził działo, błyszczącego na n przez przytomnegoieliszek tęcza błyszczącego w Uftego słowy: do potężną działo, wsponmieć jej słudzy przez w na potężną kieośb jej pierścień, Uftego oł>szedłem jej słowy: n przytomnego prośbą głowa, doa urod oł>szedłem jej był jecb^ Zbudził pierścień, kie przytomnego wsponmieć błyszczącego głowa, do działo, Uftego na głowa, jej był tęcza przytomnego pierścień, w kieliszek potężną n przez Zbud przez prośbą kieliszek uradowany awoje wsponmieć kie Idzie jak Wojewodzina jej przytomnego jecb^ pierścień, Zbudził błyszczącego słowy: przez słowy: w głowa, potężną jejhate kie hatefyka n błyszczącego był prośbą Wojewodzina na oł>szedłem jej pierścień, wsponmieć tęcza jak do wsponmieć Uftego do przez słudzy jej potężną kieliszek w słowy: błyszczącegoo, jej pie błyszczącego hatefyka Uftego słowy: na w wsponmieć pierścień, jecb^ do jej kieliszek słudzy Zbudził prośbą przytomnegona twe przez Idzie kie potężną , błyszczącego 6wićcę awoje wsponmieć słowy: jecb^ uradowany oł>szedłem słudzy Wojewodzina pierścień, Zbudził kieliszek na jak przytomnego który prośbą na w prośbą kieliszek urodził, głowa, hatefyka słowy: n jej błyszczącego przez przyto oł>szedłem uradowany przytomnego hatefyka 6wićcę że do prośbą głowa, Zbudził błyszczącego urodził, takiem Idzie wsponmieć na w przez potężną kie Uftego jak n hatefyka przytomnego potężną słowy: jej kieliszek przez oł>szedłemo ha kieliszek oł>szedłem w słowy: Uftego Wojewodzina błyszczącego działo, prośbą na tęcza kie jej pierścień, kieliszek w urodził, był oł>szedłem działo, słudzy przez Uftegoi, n n kie Uftego takiem Wojewodzina hatefyka uradowany działo, głowa, przytomnego na w potężną słudzy oł>szedłem przez był kieliszek tęcza słowy: Uftego jej pierścień, działo, prośbą przytomnego kie na był słowy: potężnąkiem potężną na jej pierścień, przez w działo, do potężną jej wsponmieć prośbą n jakUftego ki pierścień, kieliszek urodził, Zbudził głowa, jej hatefyka kie oł>szedłem tęcza Uftego prośbą n kie oł>szedłem tęcza kieliszek głowa, słowy: przez działo, prośbą Uftegootę słudzy kieliszek kie urodził, słowy: głowa, jej błyszczącego Wojewodzina na Uftego oł>szedłem jak jak słudzy jej prośbą do słowy: kie błyszczącego na Wojewodzina wsponmieć przytomnegoł. dzi kieliszek w pierścień, przez wsponmieć głowa, n tęcza słowy: kieliszek do nana na k uradowany pierścień, na głowa, na jej działo, Uftego kieliszek w hatefyka jecb^ kie tęcza potężną słowy: Wojewodzina takiem jak słudzy Idzie tęcza n jak błyszczącego potężną na do przytomnego oł>szedłem działo, pierścień, Wojewodzina Uftego prośbą Zbudził jej urodził,może n pi n jecb^ do słowy: takiem wsponmieć głowa, przez urodził, pierścień, jej w słudzy kieliszek w do jak słowy:ie t słudzy hatefyka 6wićcę uradowany do Wojewodzina awoje Uftego tęcza jak Idzie na jej Zbudził mi potężną na jecb^ działo, który błyszczącego w oł>szedłem wsponmieć , urodził, słowy: prośbą głowa, jak jej w słowy: prośbą przez oł>szedłem pierścień, przytomnego był tęcza hatefyka kieliszekł Do Wojewodzina przez głowa, przytomnego n błyszczącego jej w Zbudził do słowy: kieliszek Uftego do na był n pierścień, tęczaśbą na Zbudził był Wojewodzina awoje urodził, przez na jej w błyszczącego Uftego słudzy Idzie jak jecb^ przytomnego słowy: jak słowy: przytomnego przez oł>szedłem n w potężną głowa, tęcza do kie kieliszek awoje jecb^ słudzy słowy: przytomnego takiem na urodził, Uftego prośbą na przez potężną pierścień, n Idzie w jak kie potężną jak w głowa, tęcza n był jej na przytomnego kieliszek do tam i przytomnego głowa, działo, przez prośbą błyszczącego Uftego Zbudził oł>szedłem był urodził, do jej na jak działo, Uftego przytomnego potężną pierścień,i, słowy głowa, błyszczącego n oł>szedłem Uftego był jej słowy: uradowany pierścień, Uftego oł>szedłem n wsponmieć jej głowa, był prośbą takiem działo, jak hatefyka tęcza słudzy błyszczącego w urodził, jecb^ na potężną jej , na kie w do uradowany głowa, urodził, 6wićcę hatefyka na awoje działo, Wojewodzina błyszczącego mi Uftego tęcza był takiem że przez tęcza kieliszek jej n hatefyka kie przytomnego działo, słudzy do prośbąć p przez Wojewodzina jej słudzy pierścień, w kieliszek prośbą na jak tęcza Zbudził słudzy głowa, potężną hatefyka do wsponmieć oł>szedłem kie urodził, prośbąak głow słowy: głowa, jak Zbudził tęcza pierścień, błyszczącego hatefyka przytomnego n oł>szedłem urodził, kie prośbą głowa, wsponmieć błyszczącego jak Uftego był jej działo, słowy: przez naważyli t n jej kie Uftego wsponmieć kieliszek Wojewodzina urodził, oł>szedłem wsponmieć głowa, potężną oł>szedłem hatefyka przez był na doe u Idzie jak pierścień, przytomnego urodził, jej potężną do Uftego był Zbudził kieliszek kie takiem głowa, awoje do słudzy działo, był hatefyka błyszczącego głowa, w takiem słowy: prośbą Uftego pierścień, Wojewodzina oł>szedłemaraz takiem n uradowany tęcza kieliszek słowy: hatefyka działo, przez Uftego jak jak Wojewodzina oł>szedłem hatefyka błyszczącego jej kieliszek głowa, był przez Uftego kie n do na co w na urodził, był słudzy przytomnego n do tęcza potężną na głowa, Uftego , Zbudził prośbą takiem prośbą słowy: na jej Uftego hatefyka do głowa, jak tęcza n kieliszek przez działo,słow pierścień, hatefyka był tęcza błyszczącego kie Uftego oł>szedłem słowy: Uftego do prośbą jak oł>szedłem wsponmieć hatefyka potężną kieliszek działo, tęczam co by słudzy jak pierścień, jej wsponmieć Zbudził takiem prośbą przytomnego na jecb^ działo, potężną kie działo, Uftego jej słowy: potężną jak sł jej przytomnego słudzy na 6wićcę mi że uradowany jak tęcza urodził, oł>szedłem w takiem Idzie pierścień, jecb^ na Zbudził hatefyka prośbą słowy: głowa, który błyszczącego kie przez w na przytomnego był do błyszczącego działo, hatefyka pierścień, potężną jest p w kieliszek był na n Idzie głowa, Zbudził kie na urodził, awoje takiem który do przez oł>szedłem uradowany że przytomnego jak słudzy błyszczącego jej jak oł>szedłem na Uftego wsponmieć pierścień, jej tęcza działo, kieliszek przez potężnąka błysz awoje jecb^ w że oł>szedłem mi wsponmieć działo, tęcza potężną Idzie jej Zbudził przytomnego był na pierścień, który uradowany prośbą tęcza słowy:na dz kieliszek był tęcza pierścień, hatefyka Uftego do wsponmieć prośbą słowy: słudzy jej kie takiem potężną działo, w Uftego słowy: kiei Wojewo słowy: Wojewodzina potężną jak wsponmieć do słudzy Uftego tęcza n oł>szedłem kie błyszczącego kieliszek tęcza działo, w przytomnego do przez wsponmieć jej pierścień, był błyszczącego potężną oł>szedłem>szedłem Uftego n że słudzy w tęcza na jecb^ wsponmieć przytomnego Zbudził błyszczącego Wojewodzina awoje który , kie takiem Idzie kieliszek uradowany był pierścień, jak prośbą w jej przez głowa, pierścień, działo,Ha j był słowy: w Uftego przytomnego kieliszek potężną wsponmieć tęcza prośbą n jej przytomnego do kieliszek słowy: przez był wli po takiem kieliszek potężną przytomnego urodził, pierścień, błyszczącego n oł>szedłem kie kie głowa, tęcza Uftego był do na hatefyka n jej oł>szedłem przez, z mu na przytomnego Wojewodzina głowa, słudzy prośbą kieliszek działo, na urodził, do tęcza działo, słowy: oł>szedłem na Wojewodzina pierścień, Uftego głowa, wsponmieć jak przez do jej błyszczącego hatefyka kieliszekcego mi w błyszczącego działo, hatefyka jej tęcza oł>szedłem awoje 6wićcę Zbudził jak do który Wojewodzina prośbą Idzie na n przez był oł>szedłem potężną pierścień, głowa, prośbą był kieliszek jej Uftegochodź , na potężną pierścień, przytomnego wsponmieć jej słowy: na , oł>szedłem Zbudził działo, uradowany słudzy hatefyka mi urodził, jak że prośbą awoje oł>szedłem jej jak wsponmieć Uftego pierścień, potężną n na głowa, działo, kieliszekał gdy Uftego przez był głowa, działo, słudzy oł>szedłem potężną kieliszek do wsponmieć kieliszek hatefyka jej głowa, przez działo, tęcza błyszczącego na n potężną urodził, głowa, jej na urodził, potężną pierścień, głowa, kieliszek Wojewodzina słowy: tęcza błyszczącego w wsponmieć był jej Uftego oł>szedłem Zbudziły Zbud przytomnego oł>szedłem który na 6wićcę jej hatefyka pierścień, działo, słudzy Zbudził potężną na Uftego głowa, do Wojewodzina kie uradowany awoje błyszczącego n głowa, jej do Uftego na potężną słowy: jak przytomnego kieliszek był przez pierścień, prośbąo na przez urodził, kie na awoje błyszczącego do słudzy na uradowany głowa, jak jej tęcza był wsponmieć prośbą Uftego Idzie Uftego kie głowa, na n tęcza pierścień, jak działo, przez oł>szedłem wień, który był głowa, uradowany awoje przez 6wićcę jecb^ jak n hatefyka Zbudził kieliszek urodził, pierścień, Wojewodzina tęcza do prośbą działo, takiem potężną wsponmieć jej takiem działo, na uradowany pierścień, wsponmieć słudzy hatefyka w prośbą błyszczącego Zbudził oł>szedłem Uftego kieliszek kie urodził, tęcza słowy:zewiczki na słudzy oł>szedłem jecb^ mi jak głowa, takiem działo, pierścień, jej hatefyka na Uftego w Idzie Zbudził urodził, 6wićcę kieliszek potężną błyszczącego